HMS/KS

HMS og kvalitetssikring

Vi benytter Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) sitt elektroniske KS/HMS-system.

Systemet tilbyr elektronisk styring av bedriftens prosedyrer og kvalitetssikring, samt elektronisk rapportering fra applikasjoner via smarttelefoner, nettbrett og PC. Dette for å sikre at planlagte prosjekter blir i henhold til de krav som er gitt av bestiller/oppdragsgiver og i henhold til gjeldende myndighetskrav.

 

KS/HMS-systemet omfatter tre elementer:

- Bedrift

- HMS (helse-, miljø- og sikkerhet)

- Produksjon/gjennomføring

 

Systemet inneholder:

· Prosedyrer for internkontroll for å ivareta kravene til HMS (helse-, miljø og sikkerhet), se egen HMS-erklæring.

· Dokumenter, rutiner og sjekklister for å sikre bedriftens og prosjektenes krav til kvalitetssikring og dokumentasjon ved gjennomføring og kvalitetssikring av prosjekter

· Rapportering og behandling av uønskede hendelser (HMS) og avvik (produksjon) med mål om å hindre gjentagelse samt sporing

· Rapportering og behandling av endringer

· Registrering av generell dokumentasjon

· Rutiner for hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon. Alt spores elektronisk og rapportering loggføres automatisk

· MEF tilbyr dokumenter, rutiner og sjekklister som oppdateres i overensstemmelse med gjeldende myndighetskrav. Disse oppdateringene kan vi importere og tilpasse for vårt behov.

 

Prosedyre og dokumentasjon for gjennomgang og oppdatering av vårt system

Vi har innarbeidet rutiner som skal sikre at systemet jevnlig gjennomgås slik at det til enhver tid er oppdatert i henhold til gjeldende myndighetskrav og løpende forbedringer identifisert som følge av avviksbehandling og håndtering av uønskede hendelser. Tidspunkt for siste gjennomgang av systemet dokumenteres i et eget dokument «Oversikt over gjennomgang og oppdatering av KS-HMS systemet». Her lages en oversikt over hvilke dokumenter som er endret/oppdatert og kan sendes oppdragsgiver ved forespørsel.

 

Miljøfyrtårn

Vi jobber med å bli miljøfyrtårn-sertifisert, og ønsker i den anledning innspill fra levarandører, kunder, samarbeidspartnere og andre på hvordan klima og miljøpåvirkning av varer/tjenester kan forbedres. Har du noen forslag til oss, send de til post@eiso.no