Vi arbeider mest med kommunaltekiske anlegg, feltutbygging, veg og -tomteopparbeidelse, grunn- og betongarbeid, fjellarbeid, masseforflytning og transportoppdrag.


For å få jobben gjort, kan vi skilte med et eget sprengingsteam, sveiseteam og mange andre variert kvalifiserte ansatte.


I selskapet har en eller flere følgende kompetanse: 


ADK-1 sertifikat 

ADR-sertifikat

Teknisk fagskole 

Ingeniør

Bergspreningsleder 

Plastsveiseoperatør 

Fagbrev innen anleggsmaskinfører, mekaniker, transportfag

Yrkesbevis

BECEDE

Transportløyve